CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Kariera

Aby stale rozwijać naszą firmę potrzebujemy odpowiednich ludzi. W tej chwili prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Kierownik Projektu

W związku z planowaniem nowych projektów badawczo-rozwojowych poszukujemy zmotywowanego menedżera z tytułem co najmniej magistra lub wyższym tytułem naukowym. Osoba ta musi mieć odpowiednie i udokumentowane osiągnięcia.

Co oferujemy

Jakie są główne zadania

 1. wdrożenie projektu
  • Wspieranie Kierownika Projektu przypisanego do badania, w tym aktywne planowanie, wdrażanie i monitorowanie wykonania zadań oraz analiza osiągniętych rezultatów zgodnie z harmonogramami, budżetem, wskaźniakmi w zakresie jakości i wymaganiami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także innymi odpowiednimi przepisami.
  • Opracowywanie, gromadzenie, utrzymywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z projektem, zgodnie ze standardami wewnętrznymi, wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innymi przepisami UE.
 2. praca administracyjna
  • Przygotowanie i aktualizacja standardowych procedur operacyjnych (SOP).
  • Uczestnictwo w kontrolach wewnętrznych i reprezentowanie firmy podczas audytów i innych kontroli zewnętrznych; zapewnienie wiarygodnej dokumentacji oraz działań wdrożeniowych, w zależności od potrzeb.
  • Przygotowywanie prezentacji i innych materiałów związanych z projektem.
  • Raportowanie postępów prac zgodnie z harmonogramem do Zarządu firmy, komitetu sterującego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Wspieranie działu administracyjnego.
 3. praca zespołowa i współpraca:
  • Organizowanie pracy zespołowej, motywowanie i przewodzenie, w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów.
  • Ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Badań i Rozwoju oraz zespołem badawczym.
  • Współpraca z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Udział w spotkaniach wewnętrznych i spotkaniach typu “burza mózgów”;
  • Udział w opracowywaniu koncepcji projektów badawczych oraz w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programów krajowych i międzynarodowych.
  • Reprezentowanie firmy podczas konferencji naukowych i innych wydarzeń, włączając działalność promocyjną projektu.

Czym powinna charakteryzować się osoba, której szukamy?

Czekamy na Twoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Zgłoszenie prześlij na adres: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com. W tytule wiadomości e-mail podaj nazwę “Menedżer projektu”.

Twoje zgłoszenie powinno zawierać następujące oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym dokumencie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Subskrybuj nasz Newsletter