CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

WPD102

Technology Overview

ROZWÓJ NOWEGO LEKU STOSOWANEGO W TERAPII CZERNIAKA GAŁKI OCZNEJ

WPD102 WPROWADZENIE

Czerniak gałki ocznej (z ang. uveal melanoma, UV), jest rzadkim, ale agresywnym w przebiegu, typem nowotworu oka. Komórki czerniaka gałki ocznej charakteryzuje wysoka ekspresja receptorów błonowych IL-13RA2, podczas gdy komórki prawidłowe wykazują ekspresję receptora IL-13RA1. Przełomowe rozwiązanie WPD Pharmaceuticals oparte jest na zastosowaniu terapii celowanej wobec IL-13RA2 z wykorzystaniem rekombinowanego ligandu IL-13, połączonego z cytotoksycznym fragmentem toksyny bakteryjnej. Rekombinowana cytokina selektywnie wiąże się z receptorami błonowymi, pozwalając na internalizację i dostarczenie do wnętrza komórki cytotoksycznego ładunku w postaci toksyny bakteryjnej. Ponadto, planowana droga podania bezpośrednio do guza pozwoli na dodatkowe ograniczenie efektów niepożądanych towarzyszących ogólnoustrojowemu podawaniu chemioterapeutyków. Rozwój leku WPD102 dałby szansę pacjentom z UV na dostęp do innowacyjnej terapii celowanej jako alternatywy dla mało efektywnej terapii standardowej.

WPD102 ROZWÓJ KLINICZNY

WPD102 jest na etapie badań przedklinicznych. Przeprowadzone badania na modelu in vitro linii komórkowych wskazują na wysoki potencjał cytotoksyczny WPD102 wobec ludzkich komórek czerniaka gałki ocznej. Rozpoczęcie fazy I badania klinicznego jest planowane na lata 2021/2022.

FINANSOWANIE

W lutym 2019 r. WPD Pharmaceuticals rozpoczęło realizację rozwoju naukowego WPD102 i przygotowuje wniosek o dofinansowanie na dalszy rozwój prac. Wniosek zostanie złożony w 2020 roku.

REGULACJE PRAWNE

WPD Pharmaceuticals nie występowało dotychczas z wnioskiem o dopuszczenie do wykorzystania klinicznego WPD102 w agencji FDA lub EMA.

PARTNERZY, POWIĄZANIA, OŚRODKI WSPÓŁPRACUJĄCE & LICENCJE

  • Wake Forest Baptist Medical Center jest uznanym, w pełni zintegrowanym akademickim centrum medycznym i opieki zdrowotnej zlokalizowanym w Winston-Salem w Karolinie Północnej w USA.
  • North Carolina Baptist Hospital prowadzi szpitale, lokalne ośrodki zdrowia, centra podstawowej opieki zdrowotnej i szpital dydaktyczny jako filię Wake Forest Baptist Medical Center.
  • Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

WPD Pharmaceuticals posiada wyłączne prawa globalne do licencji udzielonej przez Wake Forest Baptist Medical Center.

RYNEK DOCELOWY

Ze względu na brak dostępnych skutecznych terapii przeciwnowotworowych jesteśmy przekonani, że WPD102 ma szansę na przyspieszone dopuszczenie do zastosowania w terapii czerniaka gałki ocznej. Przemawia za tym jego wysoka skuteczność i bezpieczeństwo leku. Ponadto, inne typy nowotworów wykazujące wysoką ekspresję receptorów IL-13RA2 mogą stanowić potencjelne wskazanie do zastosowania WPD102.

Szacowana wartość rynku docelowego wynosi ponad 1 mld USD.

Subskrybuj nasz Newsletter