CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

WPD103

Technology Overview

OPRACOWANIE NOWEGO LEKU STOSOWANEGO W DIAGNOSTYCE I LECZENIU RAKA

WPD103 WPROWADZENIE

WPD103 jest radiofarmaceutykiem, który opiera się na celowanym oddziaływaniu z receptorami charakterystycznymi dla komórek nowotworowych, jak IL-13RA2 i EphA2, podczas gdy komórki prawidłowe wykazują głównie ekspresję receptorów IL-13RA1 oraz EphA1. Przełomowym rozwiązaniem WPD Pharmaceuticals jest zastosowanie cząsteczek - rekombinowanych białek, ligandów IL-13 i efryny 1 (Eph1) połączonych z radionuklidem o celowanym potencjale diagnostycznym. Rekombinowane cytokiny preferencyjnie wiążą się z receptorami obecnymi na błonie komórek nowotworowych, co pozwala na ich selektywne eliminowanie z wykorzystaniem radioterapii. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie innowacyjnego narzędzia wczesnej diagnostyki obecności komórek nowotworowych. W następnym kroku możliwa będzie ich celowana eliminacja, która jest alternatywą dla standardowej mało skutecznej terapii. Rozwijane rozwiązanie wpisuje się w nową strategię teranostycznego leczenia nowotworów, które łączy w sobie element diagnostyczny i terapeutyczny.

WPD103 ROZWÓJ KLINICZNY

WPD103 jest obecnie w fazie badań przedklinicznych. W oparciu o badania WPD101 na modelu in vitro linii komórkowych oraz psim modelu glejaka, WPD103 wydaje się potencjalnym narzędziem diagnostycznym GBM u ludzi. Faza I badania klinicznego WPD103 jest planowana na lata 2022/2023.

FINANSOWANIE

W lipcu 2018 r. WPD Pharmaceuticals rozpoczęło realizację rozwoju naukowego WPD103 i przygotowuje wniosek o dofinansowanie na dalszy rozwój prac. Wniosek zostanie złożony w 2020 roku.

REGULACJE PRAWNE

WPD Pharmaceuticals nie występowało dotychczas z wnioskiem o dopuszczenie do wykorzystania klinicznego WPD103 w agencji FDA lub EMA.

PARTNERZY, POWIĄZANIA, OŚRODKI WSPÓŁPRACUJĄCE I LICENCJE

  • Wake Forest Baptist Medical Center jest uznanym, w pełni zintegrowanym akademickim centrum medycznym i opieki zdrowotnej zlokalizowanym w Winston-Salem w Karolinie Północnej w USA.
  • North Carolina Baptist Hospital prowadzi szpitale, lokalne ośrodki zdrowia, centra podstawowej opieki zdrowotnej i szpital dydaktyczny jako filię Wake Forest Baptist Medical Center.
  • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

WPD Pharmaceuticals posiada wyłączne prawa globalne do licencji udzielonej przez Wake Forest Baptist Medical Center.

RYNEK DOCELOWY

Ze względu na brak dostępnych skutecznych terapii przeciwnowotworowych jesteśmy przekonani, że WPD103 ma szansę na przyspieszone dopuszczenie do zastosowania w terapii różnych typów nowotworów ludzi. Przemawia z tym jego wysoka skuteczność i bezpieczeństwo leku.

Szacowana wartość rynku docelowego wynosi ponad 1 mld USD.

Subskrybuj nasz Newsletter