CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

WP1220

Technology Overview

ROZWÓJ TERAPII CHŁONIAKA SKÓRNEGO T-KOMÓRKOWEGO

WP1220 WPROWADZENIE

Czynniki regulujące patogenezę pierwotnych chłoniaków skóry (z ang. CTCL) nadal pozostają nie do końca rozpoznane, jednakże kinaza STAT3 została zidentyfikowana jako jeden z głównych czynników warunkujących proliferację i żywotność komórek CTCL. Wysoka aktywność STAT3 warunkuje rozwój CTCL oraz ograniczenie odpowiedzi immunologicznej wobec guza. Hamowanie aktywności STAT3 oraz regulowanych przez STAT3 białek docelowych może znacząco poprawić odpowiedź terapeutyczną komórek CTCL oraz znacząco wydłużyć czas remisji choroby. WP1220 jest pierwszym inhibitorem STAT3, który został zastosowany w monoterapii u pacjentów z pierwotnym chłoniakiem skóry. Jednocześnie stwarza to szansę na jego wykorzystanie w innych typach nowotworów skóry wykazujących podwyższoną aktywność transkrypcyjną STAT3.

ROZWÓJ KLINICZNY

WP1220 jest obecnie w trakcie badania klinicznego w Polsce.

WSKAZANIE PIERWOTNE

Chłoniak skórny T-komórowy

PARTNERZY, POWIĄZANIA, OŚRODKI WSPÓŁPRACUJĄCE I LICENCJE

  • Moleculin Biotech, Inc. - partner rozwoju leku

RYNEK DOCELOWY

Szacowana wartość rynku docelowego wynosi ponad 1 mld USD.

Subskrybuj nasz Newsletter