CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

W skrócie

Główne kierunki rozwoju

Rak mózgu

  • WPD101
  • Berubicyna
  • WP1066
Discovery Pre-clinical Regulatory Clinical 1/2
       

Komórki nowotworowe, w tym komórki glejaka wielopostaciowego (z ang. glioblastoma multiforme, GBM), o wysokiej oporności na dostępne terapie, charakteryzuje wysoka ekspresja receptorów błonowych IL-13RA2 oraz EphA2, nie wykrywanych na powierzchni błony komórek prawidłowych. Przełomowe podejście WPD Pharmaceuticals oparte jest na jednoczesnym zastosowaniu dwóch modyfikowanych genetycznie białek: IL-13 oraz efryny 1 (Eph1), połączonych z toksynami bakteryjnymi Pseudomonas i Diphtheria.

Dowiedz się więcej
Discovery Pre-clinical Regulatory Clinical 1/2
       

Berubicyna jest nowym przełomowym lekiem, który jako pierwszy z grupy antracyklin wykazuje zdolność do przechodzenia bariery krew-mózg (BBB) i może przenikać do komórek nowotworowych zlokalizowanych w mózgu. Odkrycie to może przyczynić się do rozszerzenia zastosowania antracyklin w terapii guzów mózgu, w tym glejaka wielopostaciowego (GBM).

Dowiedz się więcej
Discovery Pre-clinical Regulatory Clinical 1/2
       

WP1066 jest przedstawicielem nowej klasy leków określanych przez WPD Pharmaceuticals jako “Modulatory transkrypcji/Immunomodulatory”. WP1066 i jego pochodne nie tylko wykazały zdolność do bezpośredniej indukcji apoptozy komórek nowotworowych, ale także stymulują aktywność układu immunologicznego, w szczególności limfocytów Tc. Unikalne właściwości leku wynikają ze zdolności hamowania przez WP1066, aktywności kinazy pSTAT3 (pSTAT3).

Dowiedz się więcej

Rak trzustki

  • WP1066
Discovery Pre-clinical Regulatory Clinical 1/2
       

WP1066 jest przedstawicielem nowej klasy leków określanych przez WPD Pharmaceuticals jako “Modulatory transkrypcji/Immunomodulatory”. WP1066 i jego pochodne nie tylko wykazały zdolność do bezpośredniej indukcji apoptozy komórek nowotworowych, ale także stymulują aktywność układu immunologicznego, w szczególności limfocytów Tc. Unikalne właściwości leku wynikają ze zdolności hamowania przez WP1066, aktywności kinazy pSTAT3 (pSTAT3).

Dowiedz się więcej

Czerniak

  • WPD102
Discovery Pre-clinical Regulatory Clinical 1/2
       

Czerniak gałki ocznej (z ang. uveal melanoma, UV), jest rzadkim, ale agresywnym w przebiegu typem nowotworu oka. Komórki czerniaka gałki ocznej charakteryzuje wysoka ekspresja receptorów błonowych IL-13RA2, podczas gdy komórki prawidłowe wykazują ekspresję receptora IL-13RA1. Przełomowe rozwiązanie WPD Pharmaceuticals oparte jest na zastosowaniu terapii celowanej wobec IL-13RA2 z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanego ligandu IL-13, połączonego z cytotoksycznym fragmentem toksyny bakteryjnej.

Dowiedz się więcej

Inne typy raka

  • WPD103
  • WP1220
  • Annamycin
Discovery Pre-clinical Regulatory Clinical 1/2
       

WPD103 jest radiofarmaceutykiem, który opiera się na celowanym oddziaływaniu z receptorami charakterystycznymi dla komórek nowotworowych, jak IL-13RA2 i EphA2, podczas gdy komórki prawidłowe wykazują głównie ekspresję receptorów IL-13RA1 oraz EphA1.

Dowiedz się więcej
Discovery Pre-clinical Regulatory Clinical 1/2
       

Czynniki regulujące patogenezę pierwotnych chłoniaków skóry (z ang. CTCL) nadal pozostają nie do końca rozpoznane, jednakże kinaza STAT3 została zidentyfikowana jako jeden z głównych czynników warunkujących proliferację i żywotność komórek CTCL. Wysoka aktywność STAT3 warunkuje rozwój CTCL oraz ograniczenie odpowiedzi immunologicznej wobec guza.

Dowiedz się więcej
Discovery Pre-clinical Regulatory Clinical 1/2
       

Annamycyna jest lekiem z grupy antracyklin, uważanych za jedną z najbardziej efektywnych grup leków onkologicznych. Dzięki modyfikacji struktury chemicznej antracykliny, Annamycyna efektywnie przenika do wnętrza komórek nowotworowych, niezależnie od obecności białek MDR na błonie komórkowej.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj nasz Newsletter