CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

WP1066

Technology Overview

PERSPEKTYWY TERAPII GLEJAKA ORAZ PRZERZUTÓW INNYCH TYPÓW NOWOTWORÓW DO MÓZGU

WP1066 WPROWADZENIE

WP1066 jest przedstawicielem nowej klasy leków określanych przez WPD Pharmaceuticals jako “Modulatory transkrypcji/Immunomodulatory”. WP1066 i jego pochodne, nie tylko wykazały zdolność do bezpośredniej indukcji apoptozy komórek nowotworowych, ale także stymulują aktywność układu immunologicznego, w szczególności limfocytów Tc. Unikalne właściwości leku wynikają ze zdolności hamowania przez WP1066, aktywności kinazy pSTAT3 (pSTAT3). Zablokowanie aktywności kinazy STAT3 wpływa na zahamowanie transkrypcji zależnych od niej białek antyapoptotycznych oraz czynnika VEGF - kluczowego mediatora procesu formowania nowych naczyń krwionośnych w guzie (angiogeneza). Co ważne, badania wykazały, że poza STAT3, WP1066 skutecznie ogranicza aktywność dwóch kluczowych onkogenów - HIF-1 oraz c-Myc. Ich eliminacja okazała się być nieosiągalnym wyzwaniem dla wielu dotychczas prowadzonych badań potencjalnych inhibitorów.

WP1066 ROZWÓJ KLINICZNY

WP1066 jest obecnie w fazie I badania klinicznego prowadzonego w MD Anderson Cancer Center, w grupie pacjentów z przerzutami czerniaka do mózgu (WP1066 ma możliwość pokonywania bariery krew-mózg);

Obecnie prowadzone jest badanie trzeciej kohorty w zakresie eskalacji dawki WP1066, które ma na celu oznaczenie bezpieczeństwa i potwierdzenie aktywności terapeutycznej leku. W badaniu zaplanowano chirurgiczne pobranie tkanki guza po podaniu maksymalnej tolerowanej dawki (z ang. MTD), w celu potwierdzenia mechanizmu hamowania kinazy STAT3.

FINANSOWANIE

Rozwój WP1066:

  • dotychczas pozyskano 8 mln USD z grantów badawczych,
  • dotychczas pozyskano 15 mln USD z bezpośrednich inwestycji kapitałowych,
  • w ciągu 24 miesięcy planowane jest pozyskanie kolejnych 3 mln USD na przeprowadzenia badania klinicznego fazy I i II WP1066 oraz jego analogów.

REGULACJE PRAWNE

WP1066 otrzymał status ‘’leku sierocego’’ w terapii glejaka na terenie USA, co daje mu 7-letni okres ochronny.

PARTNERZY, POWIĄZANIA, OŚRODKI WSPÓŁPRACUJĄCE I LICENCJE

  • Moleculin Biotech, Inc. – partner rozwoju leku
  • Children’s Healthcare of Atlanta, Pediatric Neuro-Oncology Program, Emory University School of Medicine - ośrodki kliniczne do realizacji badania klinicznego WP1066 w grupie pediatrycznej pacjentów z rdzeniakiem zarodkowym - najczęściej występującym typu nowotworów u dzieci
  • Mayo Clinic - ośrodek kliniczny do realizacji badania klinicznego pacjentów pediatrycznych z rozlanym glejakiem pnia mózgu (z ang. diffuse intrinsic pontine glioma, DIPG), wysoce agresywnym i ograniczonym terapeutycznie typem nowotworu, występującym głównie u dzieci.

WPD Pharmaceuticals posiada wyłączną licencję na terenie 30 krajów Europy i Azji, w tym w Polsce i w Rosji.

WP1066 RYNEK DOCELOWY

Szacowana wartość rynku docelowego wynosi kilka miliardów USD.

Subskrybuj nasz Newsletter