CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Misja Wizja Wartości

We współczesnym świecie zdrowie człowieka jest narażone na oddziaływanie szkodliwych czynników, jak stres, wysoko przetworzona żywność, zanieczyszczenie środowiska, stanowiących ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych. Jak wskazują światowe statystyki, zapadalność na choroby nowotworowe stale rośnie, stanowiąc poważny problem kliniczny, społeczny i gospodarczy. Dostępne terapie przeciwnowotworowe nie zaspokajają oczekiwań terapeutycznych oraz są obarczone niepożądanymi efektami ubocznymi. 

Z tego względu, wyzwaniem współczesnych terapii przeciwnowotworowych jest - precyzyjne eliminowanie komórek nowotworowych z wykorzystaniem terapii celowanej przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa leczenia i wysokiej jakości życia pacjenta.

Naszą misją jest odkrywanie i rozwój wysoce specyficznych leków, o nieznacznych skutkach ubocznych, w celu poprawy jakość życia chorych.

Naszą misję realizujemy dążąc do osiągnięcia dwóch celów:

Angażujemy się w badania i rozwój innowacyjnych produktów leczniczych. Znamy wyzwania w obszarze onkologii i odpowiadamy na nie, kierując się kluczowymi wartościami, takimi jak: odpowiedzialność, współpraca i etyka.

Subskrybuj nasz Newsletter