CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

W skrócie

WPD Pharmaceuticals prowadzi obecnie rozwój 9 potencjalnych leków, z których 4 są w fazie badań klinicznych, a 5 pozostałych - w fazie badań przedklinicznych. Potencjalne leki były badane w instytucjach takich jak: MD Anderson Cancer Center, Mayo Clinic i Emory University. WPD Pharmaceuticals obecnie współpracuje z Wake Forest University oraz wiodącymi szpitalami i ośrodkami akademickimi w Polsce.

Kładziemy nacisk na leczenie czerniaka, raka mózgu, białaczki i raka trzustki - zainwestowaliśmy w te obszary łącznie 89 milionów dolarów. Równolegle do bezpośrednich inwestycji w wysokości 60 milionów dolarów, przeznaczyliśmy ponad 29 milionów dolarów dotacji na dynamiczny rozwój procesu opracowywania leków. Kwotę dotychczasowych inwestycji należy powiększyć o dodatkowe 14 mln USD, które przyznano nam w formie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zaplecze WPD Pharmaceuticals to dotacje z wielu kontynentów i różnorodne portfolio, na które składają się przełomowe technologie leczenia. Ta strategiczna pozycja umożliwia nam silne wejście na rynek z dużym potencjałem.

Subskrybuj nasz Newsletter