CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Aktualności

W styczniu przedstawiciele WPD Pharmaceuticals uczestniczyli w AmCham Carnival Business Mixer organizowanym przez American Investor Desk at AmCham. Wykład główny wygłosił jeden z naszych inwestorów, Peter Novak, którego inspirująca prezentacja oparta na jego ogromnym doświadczeniu biznesowym w USA dała nam obraz na temat różnic między rynkami UE i USA oraz możliwości dostosowania się do ZWYCIĘŻANIA.


WPD Pharmaceuticals uczestniczyła w 61 konferencji ASH Annual Meeting, która odbyła się w dniach 7-10 grudnia 2019 r. w Orlando, USA. Spotkanie było wysokiej jakości doświadczeniem edukacyjnym, z naciskiem na najnowsze doniesienia w dziedzinie szeroko pojętej hematologii. Skorzystaliśmy z okazji, aby nawiązać kontakty ze światową społecznością specjalistów hematologii z każdej specjalizacji.


7 grudnia 2019 r., nasi przedstawiciele brali udzial w szkoleniu  Dokumentacja w badaniach klinicznych zorganizowanym przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Podczas kursu poruszonych zostało szereg tematów, w tym podstawowe elementy i zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej, dokumentacja medyczna a dokumentacja badania klinicznego, dokumentacja w badaniu klinicznym – dokumenty źródłowe, zdarzenia szczególne dotyczące dokumentacji w badaniu klinicznym, weryfikacja danych i dokumentów źródłowych (Source Data Review oraz Source Data/Document Verification).


Rozporządzenie 2017/745 - ostatnie odliczanie to konferencja zorganizowana przez Domański Zakrzewski Palinka sp. k., która odbyła się 26 listopada 2019 r. w Warszawie. Mieliśmy okazję zapoznać się z założeniami MDR oraz stanem prac nad ustawą krajową, oceną kliniczną a badaniem klinicznym wyrobów różnych klas, wymogami przedmiotowymi i podmiotowymi dla dystrybucji wyrobów medycznych oraz przyszłej współpracy z jednostką notyfikowaną po 26 maja 2020 r.


W dniach 20-21 listopada 2019 r. przedstawiciele WPD Pharmaceuticals uczestniczyli, jako jeden ze sponsorów, w konferencji Joint Conference On Therapeutic Delivery To The CNS w Phoenix, AZ, US, gdzie poruszane były najnowsze doniesienia z dziedziny sródmiąszowego dostarczania leków do układu nerwowego. Mieliśmy zaszczyt zaprezentować zarówno spółkę, jak i prowadzone przez nas obecnie projekty WPD101 & WPD104.


W listopadzie 2019 r., uczestniczyliśmy w kursie  Szacowanie ryzyka dla ochrony danych - RODO/ GDPR w badaniach klinicznych (CT), który został zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Podczas kursu poruszone zostały tematy dotyczące identyfikacji i analizy ryzyka, zarządzania ryzykiem oraz dokumentacji niezbędnej zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w trakcie prowadzenia badań klinicznych.


W dniach 15-16 maja 2019 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w 19. edycji BioForum. Central European BioForum to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży biotechnologicznej,  gromadzące najważniejszych przedstawicieli nauki i biznesu. Podczas tegorocznego forum mieliśmy możliwość zaprezentowania firmy i realizowanych projektów.  Uczestniczyliśmy także w spotkaniach i prelekcjach zorganizowanych w ramach budowania polsko-amerykańskiego mostu biotechnologicznego (Polish-American Biotech Bridge).


W dniach 13-15 marca 2019 r. roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w międzynarodowej konferencji onkologicznej - 11th International Conference on Contemporary Oncology, odbywającej się w Poznaniu. Podczas tego wydarzenia zaprezentowaliśmy szerokiemu gremium specjalistów założenia badań przedklinicznych dla cząsteczki WPD101. Realizacja tych badań jest planowanae w ramach projektu pt. „Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Priorytet I: Wsparcie dla prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa.


W dniach 23-24 maja 2018 r. roku wzięliśmy udział w 18. edycji BioForum - jednej z największych konferencji partnerskich odbywających się w Europie Środkowej dla najbardziej innowacyjnych światowych liderów w sektorze Life Science, Przedstawiliśmy naszą firmę i nawiązaliśmy  kontakty z przedstawicielami nauki i biznesu. Reprezentanci ci są szczególnie ważną grupą dla naszej firmy, ponieważ na co dzień  zajmują się  kreowaniem i wdrażaniem innowacji.


W dniach 21-23 czerwca 2018 r. w trakcie konferencji Brain Tumors Meeting 2018 - Od biologii do terapii mieliśmy zaszczyt zaprezentować koncepcję rozwoju przedklinicznego cząsteczki biologicznej WPD101, planowanej do zastosowania w leczeniu glejaka wielopostaciowego. Wydarzenie odbyło się w Centrum Neurobiologii, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Byliśmy również jednym ze sponsorów wydarzenia. Podczas konferencji, prezentującej wysoką jakość naukową oraz tematy dotyczące podstawowych i klinicznych badań w obszarze biologii i terapii nowotworów mózgu, światowej klasy eksperci wygłosili wykłady na temat najnowszych postępów w patobiologii, immunologii, diagnozowaniu i leczeniu tego typu nowotworów. Omawiono także złożone interakcje między komórkami nowotworowymi, mikrośrodowiskiem i odpornością gospodarza.

Sprawdź szczegóły: http://braintumorswarsaw.pl/


W dniach 14-16 listopada 2018 r. podczas XI Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku przedstawiliśmy przedkliniczny plan rozwoju cząsteczki biologicznej WPD101, do  zastosowania w celowanej terapii glejaka. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Farmaceutyczny w Warszawie pod hasłem przewodnim „Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki”.

Więcej informacji: http://www.mknol.eu/

 

Subskrybuj nasz Newsletter