CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Berubicyna

Technology Overview

NOWE PODEJŚCIE DO TERAPII GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO ZASPOKAJAJĄCE KRYTYCZNE POTRZEBY MEDYCZNE

BERUBICYNA WPROWADZENIE

Berubicyna jest nowym, przełomowym lekiem, który jako jedyny z grupy antracyklin wykazuje zdolność do pokonania bariery krew-mózg (ang. BBB) i może przenikać do komórek nowotworowych zlokalizowanych w mózgu. Odkrycie to może przyczynić się do rozszerzenia zastosowania antracyklin w terapii guzów mózgu, w tym glejaka wielopostaciowego (GBM).

Więcej informacji na temat Berubicyny na stronie ClinicalTrials.gov.

BERUBICYNA ROZWÓJ KLINICZNY

Przeprowadzone badanie kliniczne fazy I Berubicyny wykazało pozytywne rezultaty kliniczne u 44% badanych pacjentów z GBM. Ponadto, Berubicyna wydłużyła całkowity okres przeżycia w badanej grupie pacjentów z glejakiem w sposób istotny statystycznie. Średni okres przeżycia w tej grupie wynosi obecnie jedynie 14,6 miesiąca od momentu diagnozy.

Clinic Development

FINANSOWANIE

W lutym 2019 r. WPD Pharmaceuticals otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie w wysokości 22 033 066,00 PLN na dalszy rozwój Berubicyny w grupie dorosłych oraz grupie pediatrycznej pacjentów z GBM. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, , Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Osi priorytetowej I: Wspieranie badań i rozwoju prowadzonych przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2: Sektorowe programy badawczo-rozwojowe, Programu Sektorowego InnoNeuroPharm, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0084/18.

Granty pozyskane wcześniej oraz bezpośrednie inwestycje na rozwój Berubicyny szacowane są na około 25 mln USD.

REGULACJE PRAWNE

Berubicyna otrzymała dotychczas status ‘’leku sierocego’’ na terenie USA, co daje jej 7-letni okres ochronny.

PARTNERZY, POWIĄZANIA I LICENCJE

  • Reata Pharmaceutical (Nasdaq: RETA) - 3 mld USD - spółka akcyjna notowana na giełdzie Nasdaq
  • Houston Pharmaceuticals
  • CNS Pharmaceuticals, Inc. – partner rozwoju leku

WPD Pharmaceuticals posiada wyłączną licencję na terenie 30 krajów Europy i Azji, w tym w Polsce i w Rosji.

Subskrybuj nasz Newsletter