CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Annamycyna

Technology Overview

ROZWÓJ NOWEGO LEKU STOSOWANEGO W TERAPII PRZERZUTÓW GUZÓW LITYCH DO PŁUC

WPROWADZENIE

Annamycyna jest lekiem z grupy antracyklin, uważanych za jedną z najbardziej efektywnych grup leków onkologicznych. Dzięki modyfikacji struktury chemicznej antracykliny, Annamycyna efektywnie przenika do wnętrza komórek nowotworowych, niezależnie od obecności białek MDR na błonie komórkowej. Ponadto, jest lekiem o wysokim bezpieczeństwie stosowania, który - w odróżnieniu od powszechnie stosowanych antracyklin - nie wykazuje niepożądanych efektów kardiotoksycznych. Molekularny mechanizm działania L-ANN jest oparty na hamowaniu aktywności enzymu naprawy DNA - topoizomerazy II, którego wysoka ekspresja jest charakterystyczna dla komórek nowotworowych.

Początkowym wskazaniem zastosowania L-ANN była pierwotna lub nawrotowa ostra białaczka szpikowa (AML). Dotychczas przeprowadzono 6 niezależnych badań klinicznych, w których ogółem podano lek 114 pacjentom z AML.

Ostatnie badania przedkliniczne wykazały, iż L-ANN wykazują wysoką biodystrybucję do tkanek płuc, osiągając 6- do 10-krotnie wyższe stężenia niż w osoczu krwi. Wyniki te wskazują na możliwość dalszego rozwoju L-ANN w innym wskazaniu - terapii przerzutów guzów litych do płuc.

ROZWÓJ KLINICZNY

Annamycyna znajduje się obecnie w dwóch niezależnych badaniach klinicznych fazy I/II, prowadzonych w Polsce i USA, w grupie pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Ponadto, prowadzone są badania przedkliniczne zastosowania Annamycyny w terapii guzów litych. Badanie kliniczne fazy I w terapii przerzutów guzów litych do płuc jest planowane na lata 2021/2022.

FINANSOWANIE

WPD Pharmaceuticals wystąpiło o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o współfinansowanie badań w ramach zastosowania L-Annamycyny we wskazaniu przerzutów guzów litych do płuc.

REGULACJE PRAWNE

Liposomowa postać Annamycyny (L-ANN) jest obecnie w fazie badania klinicznego ostrej białaczki szpikowej jednocześnie w ośrodkach w Polsce i USA.

PARTNERZY, POWIĄZANIA, & LICENCJE

  • Moleculin Biotech, Inc. - partner rozwoju leku.

WPD Pharmaceuticals posiada wyłączne prawa do rozwoju leku w wybranych krajach.

Subskrybuj nasz Newsletter